KMK- Kanyang Maharlikang Kaitaasan Reyna Romana Didulo

Video, Live Streams- mga ipinalabas nang ito ay kasalukuyang nagaganap , Mga Videos na nakakagamot at Maharlikang Utos ng Reyna Romana Didulo

NAKA-HIGHLIGHT NA VIDEO

SINO SI REYNA ROMANA DIDULO?

Pinuno ng Estado, kumander sa Pinuno,

KMK Kamahalan Reyna Romana Didulo
Pinuno ng Pamahalaan ng Canada,
Pangulo at Reyna ng Ang Kaharian ng Canada

🐸🐸🐸🐸🐸 Q 🐸🐸🐸🐸🐸 Q 🐸🐸🐸🐸🐸 Q 🐸🐸

Kapayapaan at Kaunlaran, o Masawi
Hindi ako namumulitika.

#WWG1WGA

TELEGRAM

Reyna Romana na
Pangunahing Channel

Canada1st
Dihital na mga sundalo

Queen Romana na
pahina ng T&S

Reyna Romana na
pahina para sa Diskusyon

MGA PINAKABAGONG VIDEO